efetasinsaat.com efetasinsaat.com - EFETA? Yap? Tasar?m Ticaret / ?zmir Kentsel D?nü?üm / Kentsel D?nü?üm Firmas?

efetasinsaat.comWebsite Profile

Title: EFETA? Yap? Tasar?m Ticaret / ?zmir Kentsel D?nü?üm / Kentsel D?nü?üm Firmas?
Keywords: ?zmir Kentsel D?nü?üm , Kentsel D?nü?üm , Kentsel D?nü?üm müteahhitli?i,Kentsel D?nü?üm Mühendisli?i
Description:?zmir'de Kentsel D?nü?üm , Kentsel D?nü?üm , ?zmir Kentsel D?nü?üm müteahhitli?i,?zmir Kentsel D?nü?üm Mühendisli?i
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

efetasinsaat.com Information

Website / Domain:efetasinsaat.com
Website IP Address:159.253.45.195
Domain DNS Server:ns1.ajansnetmedia.com,ns2.ajansnetmedia.com

efetasinsaat.com ranks

Alexa Rank:27331979
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

efetasinsaat.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$1,475
Daily Revenue:$4
Monthly Revenue:$121
Yearly Revenue:$$1,475
Daily Unique Visitors:372
Monthly Unique Visitors:11,160
Yearly Unique Visitors:135,780

efetasinsaat.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server nginx
Date Wed, 26 Sep 2018 10:09:25 GMT

efetasinsaat.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
?zmir Kentsel D?nü?üm 1 0.64%
Kentsel D?nü?üm 19 9.46%
Kentsel D?nü?üm müteahhitli?i 0 0.00%
Kentsel D?nü?üm Mühendisli?i 0 0.00%

efetasinsaat.com Similar Website

Domain WebSite Title
bahtiyarcetinbas.com Kentsel D?nü?üm
kentsel.net KENTSEL D?Nü?üM
yapikurgu.com kentsel d?nü?üm | riskli yap? tespiti
riskliyapim.com Kentsel D?nü?üm Hizmetleri - Riskli Yap?m
kentseldonusumprojeleri.com Kentsel D?nü?üm Projeleri - Kentsel D?nü?üm Projeleri
kentseldonusum.com.tr Kentsel D?nü?üm, Kentsel D?nü?üm A.?.
kentseldonusumdestek.com Kentsel D?nü?üm | Kentsel D?nü?üm Destek Platformu
kentseldonusumhaberleri.com Kentsel D?nü?üm Haberleri
ahskentseldonusum.com AHS Kentsel D?nü?üm
kentselyenileme.org Kentsel Yenileme/D?nü?üm
sahabiyedonusum.com Sahabiye Kentsel D?nü?üm
cukurovakentseldonusum.com.tr ?UKUROVA Kentsel D?nü?üm A.?.
kentsel-donusum.net Kentsel D?nü?üm - Kentsel Yenileme
ercyapi.com Kentsel D?nü?üm ? Bah?elievler Kentsel D?nü?üm ? Erc Yap?
mirzayapi.com ?n?aat Yap?m ??leri Kentsel D?nü?üm | Müteahhitlik Firmas?, Kaba ?n?aat ve Bina Y?k?m? ?zmir Firmas...
kentseldonusumsistemi.com Kentsel D?nü?üm Sistemi ? ACK Yap? Denetim
aksas.istanbul AKSA? | Yap? Laboratuvar? | Asbest Laboratuvar? | Kentsel D?nü?üm
darteskentseldonusum.com Dartes Kentsel D?nü?üm Hizmetleri | ?stanbul Riskli Yap?

efetasinsaat.com Alexa Rank History Chart

efetasinsaat.com aleax

efetasinsaat.com Html To Plain Text

EFETA? Yap? Tasar?m Ticaret / ?zmir Kentsel D?nü?üm / Kentsel D?nü?üm Firmas? info @ efetasinsaat.com 0.232 231 55 52 ANASAYFA KURUMSAL HAKKIMIZDA ?NSAN KAYNAKLARI PROJELER Tamamlanm?? Projeler Devam Eden Projeler KENTSEL D?Nü?üM Kentsel D?nü?üm Kentsel geli?menin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele al?nd??? ve kentteki sorunlu alanlar?n sa?l?kl? ve ya?anabilir hale getirilmesi i?in y?k?p yeniden yapma, canland?rma, sa?l?kla?t?rma veya yeniden yap?land?rma i?in proje üretilmesi ve uygulama yap?lmas?d?r. ?zetle kentsel d?nü?üm bir kentin dokusun bozan sorunlar?n giderilmesi anlam?na geliyor.Gecekondu d?nü?üm/kentsel yenileme projelerinde “kent i?inde kacak... ?zmir'de Kensel D?nü?üm ve EFETA? Evim Sistemi Deprem Testi Kentsel D?nü?üm Kanunu ve Y?netmelikleri 12 Ad?mda Kentsel D?nü?üm Kentsel D?nü?ümde Destekler Kentsel D?nü?üm Hakk?nda S?k Sorulan Sorular AH?AP KOMPOZ?T ?LET???M Kentsel D?nü?ümün Yenilik?i Firmas? Kentsel D?nü?üm ??in Uzman Kadromuza dan??madan karar vermeyin ! Geni? vizyon, detayl? dü?üncelerle bir ?ok güvenilir bina in?a ettik. Gelece?inizi in?a ediyoruz . Ge?mi?i yeniliyoruz. Amac?m?z gelece?in ve ?imdinin projelerinde kaliteyi sa?lamakt?r. Karar vermeden mutlaka bize dan???n?z. Kentsel D?nü?üm Geni? vizyon, dikkatli dü?ünceler ile güvenli binalar in?a ettik... Neler Yap?yoruz? Gelece?i in?a ediyoruz, ge?mi?i yeniliyoruz... Neler Yapt?k? Amac?m?z gelece?in ve ?imdinin projelerinde kaliteyi sa?lamakt?r... Neredeyiz? ?zmir, Merkez ve Ayval?k ?ubesi ile siz mü?terilerimize ?ok yak?n?z... ?evreye duyarl? in?aat projeleri ger?ekle?tirerek ?a?da? ve güvenilir ??zümler sunuyoruz. - EFETA? ?N?AAT Kentsel D?nü?üm Kentsel geli?menin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele al?nd??? ve kentteki sorunlu alanlar?n sa?l?kl? ve ya?anabilir hale getirilmesi i?in y?k?p yeniden yapma, canland?rma, sa?l?kla?t?rma veya yeniden yap?land?rma i?in proje üretilmesi ve uygulama yap?lmas?d?r. ?zetle kentsel d?nü?üm bir kentin dokusun bozan sorunlar?n giderilmesi anlam?na geliyor. Gecekondu d?nü?üm/kentsel yenileme projelerinde “kent i?inde kacak yap?la?ma alanlar? ile ekonomik ?mrünü doldurmu? bulunan ??küntü alanlar?n?n gerekli tüm kentsel ve sosyal donat? hizmetleri getirilerek olas? tüm do?al afet riskleri de bertaraf edilecek ?ekilde yeniden fenni ve s?hhi standartlara haiz bir ?ekilde yap?land?r?lmas?” ama?lanmaktad?r. Tamamlanan Projelerimiz Ayval?k 150 Evler Kentsel D?nü?üm Projesi Cunda Ta? Bah?e Butik Otel ?n?aat? ve ??letmesi Malatya Belediyesi Hizmet Binas? 2. K?s?m ?kmal ?n?aat? Kentsel D?nü?üm Kredi Faiz Deste?i Anla?mas? Yap?lan Bankalar 6306 say?l? "Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n D?nü?türülmesi Hakk?nda Kanun" kapsam?nda hak sahiplerince bankalardan kullan?lacak kredilerde sa?lanacak faiz deste?ine ili?kin Bakanl???m?z ile protokol imzalayan Bankalar a?a??da s?ralanm??t?r. ? ?leti?im ?leti?im i?in a?a??daki bilgileri kullanabilir veya ileti?im sayfam?zdan yararlanabilirsiniz. ?n?nü Caddesi No:313 Kat : 2 Daire 5 Hatay / Konak - ?ZM?R E-Posta: info @ efetasinsaat.com Tel: 0.232 231 55 52 Fax: 0 232 231 55 52 Menü Anasayfa Kurumsal Tamamlanan Projeler Devam Eden Projeler Kentsel D?nü?üm ?nsan Kaynaklar? ?leti?im Kentsel D?nü?üm Ba?vurusu G?nder ?EFETA? ?N?AAT KENTSEL D?Nü?üM ?ZM?R 2014/2015 Her hakk? sakl?d?r.

efetasinsaat.com Whois

Domain Name: EFETASINSAAT.COM
Registrar: ALANTRON BILISIM LTD STI.
Sponsoring Registrar IANA ID: 898
Whois Server: whois.alantron.com
Referral URL: http://www.alantron.com
Name Server: NS1.AJANSNETMEDIA.COM
Name Server: NS2.AJANSNETMEDIA.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 29-mar-2016
Creation Date: 12-mar-2014
Expiration Date: 12-mar-2021
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-26T10:09:25Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en